Buschman Emergency Training Apeldoorn - BETA

Trainingsbureau voor de acute eerstehulpverlening

Buschman Emergency Training Apeldoorn - BETA
Home
Over ons
Cursus aanbod

Prijslijst cursussen

Foto-impressie cursus

Direct inschrijven cursus

Voor u gelezen

Referenties

Contact
Leveringsvoorwaarden
Links
Brochure
Aanschaf AED producten
Vacature
E-mail

maandag 29 november 2010
Levens redden kan iedereen. Maak uw omgeving Hartveilig!

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand, dat is een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij Hartveilig wonen zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden.

Hartveilig wonen

Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand kan verminderen. Hartveilig wonen is vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg. Als vrijwilliger kunt u mensenlevens redden door deel te nemen aan Hartveilig wonen

 Hoe werkt Hartveilig wonen

Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. Hartveilig wonen is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer indien nodig een stroomstoot waardoor de circulatie weer hersteld kan worden.

Alarmering en reanimatie

Op een bepaalde locatie wordt iemand onwel. Omstanders bellen direct 112 en de meldkamer schakelt de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ambulancezorg opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Zij ontvangen een sms-bericht op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Deze vrijwilligers gaan naar het slachtoffer om hulp te bieden tot de ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen. 
(tekst www.hartveiligwonen.nl)

woensdag 20 oktober 2010

ERC publiceert nieuwe richtlijn 2010 voor reanimatie

Op 18 oktober 2010 heeft de European Resuscitation Council (ERC) een nieuwe richtlijn 2010 voor de uitvoering van reanimatie door leken en gespecialiseerde hulpverleners gepubliceerd. De Nederlandse Reanimatieraad (NRR) neemt deze richtlijn in grote lijnen over en zal deze aangepast aan de Nederlandse situatie binnenkort publiceren.
 
Een hartstilstand is een groot gezondheidsprobleem in Nederland: jaarlijks worden omstreeks 15000 Nederlands getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Ondanks verbeteringen in de uitvoering van reanimatie overlijdt naar schatting nog ca 85% van de slachtoffers aan de gevolgen ervan; 10 jaar geleden was dit nog meer dan 90%. Verdere verbetering is mogelijk en een overlevingskans tot 40-50% is haalbaar als reanimatie door omstanders nog meer wordt toegepast en veel meer dan tot nu toe, de noodzakelijke defibrillatie met de Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt toegepast. Toepassing van de AED in publieke ruimte maar ook in de woonomgeving moet krachtig worden bevorderd. Dit wordt in de nieuwe richtlijn 2010 expliciet gesteld. Een burgerinitiatief is gestart om reanimatieonderwijs in het curriculum van het voortgezet onderwijs verplicht te stellen.
 
In de nieuwe richtlijn blijft de beademing als essentieel onderdeel van de reanimatie gehandhaafd. Het belang van borstcompressie (“hartmassage”) wordt benadrukt, waarbij met voldoende kracht de borstkas voldoende diep (tenminste 5 cm, maar niet meer dan 6 cm) wordt ingedrukt met een snelheid van tenminste 100/minuut, maar niet meer dan 120/minuut. Deze borstcompressie moet zo min mogelijk worden onderbroken, alleen voor korte beademing en als een AED daartoe opdracht geeft. Alleen als een hulpverlener beademing niet kan of wil geven is borstcompressie alleen zonder beademing te verkiezen boven niets doen.
 
De ziekenhuisbehandeling nadat de reanimatie in eerste instantie is geslaagd is sterk verbeterd door z.g. “therapeutische hypothermie”, waarbij het slachtoffer op de Intensive Care afdeling kunstmatig wordt gekoeld tot 32-34 graden Celcius gedurende tenminste 24 uur. Deze behandeling wordt nu aanbevolen voor alle slachtoffers die het bewustzijn nog niet direct terugkrijgen en geldt nu voor alle leeftijden en voor alle oorzaken van de hartstilstand. Hierdoor wordt ook de kans op ernstige hersenbeschadiging door de hartstilstand belangrijk verminderd.

(tekst: Nederlandse ReanimatieRaad)

Beta-Nederland gevestigd in Apeldoorn (Gelderland):

- Reanimatie

- AED gebruik

- Bedrijfshulpverlening

- EHBO cursus.

Wageningen Webdesign

beta-nederland.nl en reanimatietraining-gelderland.nl zijn de domeinnamen van
BETA, Buschman Emergency Training Apeldoorn